Ritueelbegeleiding is iets anders dan het organiseren van een uitvaart. Uitvaartverzorgers houden zich bezig met de organisatorische kant, ritueelbegeleiders verzorgen de inhoudelijke kant van een afscheidsceremonie. Zo kan ik u in de rol van ritueelbegeleider ondersteunen bij het inhoud geven aan de afscheidsceremonie en geef ik u de kaders aan van wat mogelijk is. Als ritueelbegeleider zal ik u als nabestaanden, waar gewenst, stimuleren om zelf deel te nemen aan het invullen en uitvoeren van de afscheidsceremonie. En u, als u niet in staat bent dit te doen, ondersteuning bieden of taken overnemen. Samen maken we er een mooi en passend afscheid van en creëren we een blijvende herinnering.

Hoe ziet dit er concreet uit?
In de dagen na het overlijden kom ik bij u langs voor een persoonlijk gesprek. We zoeken samen naar de juiste vorm en inhoud van de afscheidsceremonie. Misschien heeft u reeds ideeën, of nog helemaal niet. We zoeken naar tekst, muziek, foto’s, een levensloop. Uw wensen zijn bepalend: wat past bij u en uw dierbare? Wat vindt u belangrijk en waardevol?
Welke rol heeft u tijdens de dienst, wat wilt u graag zelf doen? En wat geeft u graag aan mij uit handen? Dit kan zijn het schrijven van een levensverhaal, het voorgaan van de afscheidsceremonie, het schrijven van de tekst voor het gedachteniskaartje of het samen met u zoeken naar de betekenis van het voorbije leven van uw dierbare en het formuleren van een blijvende boodschap voor de toekomst.
Vóór het overlijden

Wilt u in een eerder stadium over het afscheid praten? Ook dat kan. Ik kom graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek.

U kunt mij rechtstreeks inschakelen of via de uitvaartverzorger.

Tanja de Vries
Tel.: +31 (0)6 242 567 66
tanja@kleurrijkafscheid.nl
24 uur per dag bereikbaar